FOL”08 përshëndet vendimin e Kryetarit të Republikës

9 Shtator 2008 – FOL’08 përshëndet vendimin e Kryetarit të Republikës për rikthim të vendimit për ngritjen e pagës.Aksioni Qytetar FOL”08 përshëndet vendimin e Kryetarit të Republikës për rikthim të vendimit për ngritjen e pagës. Shpresojmë që ky shembull do të përcjelljet edhe nga Zyrtarët e tjerë të lartë shtetëror. Më tutje shpresojmë se Kryetari do të dëshmoj se zyra më e lartë në vend do të respektojë shqetësimet e qytetarëve dhe do ti merr në konsideratë vërejtjet e tyre për zhvillimet e ndryshme