FOL”08 kundër performancës mediale të kryeministrit

7 Tetor 2008 – ksioni qytetar “FOL”08 e ka cilësuar perforamncë mediale reagimin e djeshëm të kryeministrit Hashim Thaçi lidhur me ndalimin e privilegjeve të deputeteve(Kohavision): Aksioni qytetar “FOL”08 e ka cilësuar perforamncë mediale reagimin e djeshëm të kryeministrit Hashim Thaçi lidhur me ndalimin e privilegjeve të deputeteve. Në një komunikatë shtypi, FOL”08, ka thënë se reagimi i Kryeministrit vjen pas 14 ditëve nga data kur Kryesia e Kuvendit ka miratuar propozimin për blerjen e veturave dhe nënkupton se reagimi i Kryeministrit është rezultat i presionit publik dhe jo i vullnetit të mirë politik për të kursyer paratë e taksapaguesve. “FOL”08” shpreh indinjatën edhe me sjelljet e partive politike të përfaqësuara në Kryesi, të cilat janë pajtuar me propozimin.