FOL”08 bënë publikimin e raportit “Ide për politikë-bërje””

Prishtinë, 26 Qershor 2009 – Aksion Qytetar FOL “08 gjatë një konference për media ka bërë publike raportin “Ide për politikë-bërje”.
Përkushtimi i institucioneve të Kosovës për integrim evropian, gjendja e gjyqësorit në Kosovë si dhe raporti i mediumeve me Qeverinë përbën temat e këtij hulumtimi të cilin FOL “08 e ka realizuar gjatë periudhës Maj ” Qershor 2009. Ky punim është mbështetur nga Ambasada Mbretërore e Norvegjisë në Kosovë.