FOL mirëpret vendimin e Kuvendit të Kosovës për përsëritjen e konkursit për Anëtarët e Bordit të RTK-së

Prishtinë, 15 dhjetor 2023 – Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës asnjëri nga kandidatët e propozuar për votim nuk arriti të marrë votat e nevojshme për të qenë anëtar i Bordit të RTK-së.

FOL kishte monitoruar procesin e intervistimit dhe kishte kërkuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që propozimet e kandidatëve ti trajtoj me seriozitet të lartë dhe me mundësinë e ripërsëritjes së konkursit, në mënyrë që të respektohen parimet e meritokracisë për pozitat e zgjedhura në institucionet me interes publik siç është Radio Televizioni Publik i Kosovës.