FOL kundër korrupsionit

 Dhjetor 2008: 9 Dhjetori ” Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, e gjen Kosovën me një shpërndarje të gjerë dhe të fuqishme të korrupsionit në të gjitha institucionet kryesore të vendit. Ky fenomen po shkatërron qeverisjen dhe shërbimet më të rëndësishme dhe thelbësore për qytetarët si ato: shëndetësor dhe furnizimin me energji elektrike.

Korrupsioni dhe mungesa e rezultateve në luftimin e tij po thellon hapësirën ndërmjet vendimmarrësve dhe qytetarëve, duke quar në një mosbesim të plotë në punën e institucioneve të vendit. Ky fenomen po dëmton, shërbimin më esencial për qytetarët dhe perspektivën evropiane të Kosovë