FOL ka mbajtur punëtorinë e parë ku ishte diskutuar rreth anonimizimit të dhënave personale në përmbajtjen e aktgjykimeve

Prishtinë, 17 nëntor 2023 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot punëtorinë e parë ku temë diskutimi ishte anonimizimi i të dhënave personale në përmbajtjen e aktgjykimeve.

Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie ishte të mundësoj një diskutim konstruktiv ndërmjet akterëve kyç, duke u fokusuar veçanërisht në vlerësimin e efektivitetit të kornizës ekzistuese ligjore në harmonizimin e tre aspekteve kryesore: të transparencës, privatësisë dhe administrimit të drejtë të drejtësisë në Kosovë.

Ky aktivitet u mbeshtet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë Ndërkombëtare për Çështje të Narkotikëve dhe Sundim të Ligjit (INL).