FOL ishte pjesë e panairit të Oranizatave të Shoqërisë Civile

Prishtinë, 15 shtator 2022 – Lëvizja FOL ishte sot pjesë e panairit të Oranizatave të Shoqërisë Civile, i cili u organizua nën ombrellën e Forumit për Transparencë Parlamentare të Kuvendit të Kosovës. Ky panair ishte organizuar në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë.

#ditanderkombetaredemokracise