FOL, Internews Kosova dhe Debate Center nënshkruan memorandum mirëkuptimi me KPK

Prishtinë, 25 nëntor 2020 – Lëvizja FOL në bashkëpunim me Internews Kosova dhe Debate Center sot kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK).

Ky memorandum ka për qëllim qasjen sa më të lehtë të  realizimin e aktiviteteve që parashihen me me projektin “Sistemi i Drejtësisë në Kosovë i Përgjegjshëm, i Besueshëm dhe Transparent”, i cili financohet nga INL (Byroja e Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit).