FOL Hapur ”Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent” – Gjakovë

Gjakovë 11 shtator 2018 – Lëvizja FOL ka filluar me  ”FOL Hapur” në komuna, qëllimi i këtij diskutimi është prezantimi dhe përdorimi i Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent i cili synon që të rris transparencën në shpenzimin e parasë publike.

Takimi i parë po mbahet sot në Gjakovë, ndërkaq ditët në vijim FOL do të mbaj takime dhe në Ferizaj dhe Gjilan, Vushtrri dhe Prishtinë.

Mbështetur nga USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.