FOL Hapur ”Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent” – Vushtrri

Vushtrri 20 shtator 2018 – Lëvizja FOL po vazhdon me mbajtjen e debatit ”FOL Hapur” në komuna, qëllimi i këtij mbajtjes së këtyre prezantimeve është përdorimi i Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent i cili synon që të rris transparencën në shpenzimin e parasë publike; https://www.prokurimihapur.org/.

Takime të tilla janë mbajtur në Gjakovë, Ferizaj dhe Gjilan ndërkaq ditët në vijim FOL do të mbaj takim për prezantim të portalit në Prishtinë.

Mbështetur nga USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.