FOL Hapur ”Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent” – Prishtinë

Prishtinë 24 shtator 2018 – Lëvizja FOL ka mbajtur debatin e fundit “FOL Hapur” në Prishtinë ku ka bërë prezantim dhe diskutim rreth përdorimit të ”Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent” i cili synon që të rris transparencën në shpenzimin e parasë publike. FOL ka mbajtur takime të tilla dhe në Ferizaj, Gjakovë, Gjilan dhe Vushtrri. Portali: https://prokurimihapur.org/.

Mbështetur nga USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.