FOL Hapur ”Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent” – Gjilan

Gjilan 18 shtator 2018 – Lëvizja FOL sot ka mbajtur  ”FOL Hapur” në komunën e Gjilanit, qëllimi i këtij diskutimi ishte prezantimi dhe përdorimi i Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent i cili synon që të rris transparencën në shpenzimin e parasë publike.

Takime të tilla janë mbajtur në Gjakovë dhe Ferizaj ndërkaq ditët në vijim FOL do të mbaj diskutimet e radhës në Vushtrri dhe Prishtinë.

Mbështetur nga USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.