FOL Hapur ”Portali i Prokurimit të Hapur dhe Transparent” – Ferizaj

Ferizaj 13 shtator 2018 – Lëvizja FOL sot ka mbajtur  ”FOL Hapur” në komunën e Ferizajt, qëllimi i këtij diskutimi ishte prezantimi dhe përdorimi i Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent i cili synon që të rris transparencën në shpenzimin e parasë publike.

Takime të tilla janë mbajtur në Gjakovë, ndërkaq ditët në vijim FOL do të mbaj takime dhe në Gjilan, Vushtrri dhe Prishtinë.

Mbështetur nga USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.