“FOL Hapur” për sfidat në implementimin e Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në sektorin publik dhe atë privat

Prishtinë, 19 qershor 2023 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot diskutimin “FOL Hapur” për sfidat e implemtentimit të Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në sektorin publik dhe atë privat.
Të ftuar në këtë diskutim ishin: Drejtori i Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit/ Agencija za Sprečavanje Korupcije, z. Yll Buleshkaj, si dhe Drejtori i Kosova Democratic Institute / Transparency International, z. Ismet Kryeziu.
Ky aktivitet është realizuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës për grupet e cënueshme në tregun e punës”. Përmbajtja e këtij aktiviteti është përgjegjësi e vetme e Lëvizjes FOL dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian’, Advocacy Training and Resource Center – ATRC ose BIRN Kosova.
Ky ishte aktiviteti i parë që u mbajt në kuadër të javës për promovimin e sinjalizimit si mjet për luftimin e korrupsionit, javë kjo në të cilën FOL do ta organizoj aktivitete të ndryshme deri më datë 23 kur edhe është Dita Ndërkombëtare e Sinjalizueseve.