FOL Hapur me përfaqësuesit dhe zyrtarët ligjorë të Komunave

Prishtinë, 25 qershor 2020 – Lëvizja FOL ka mbajtur diskutimin “FOL Hapur” me përfaqësuesit dhe zyrtarët ligjorë të Komunave ku është diskutuar për pagesat e Komunave si rezultat i vendimeve gjyqësore gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019.

Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.