FOL Hapur me kryetarin e Komunës së Skënderajt Bekim Jashari

Skënderaj, 17 Maj 2019 – Lëvizja FOL ka filluar serinë e debateve FOL Hapur në komuna, sot debatin e filluam me kryetarin e Komunës së Skënderajt z.Bekim Jashari. Gjatë serisë së këtyre debateve do të diskutohet mbi investimet kapitale të planifikuara dhe të realizuara nga komunat gjatë vitit 2018, si dhe do të dëgjohen kërkesat e qytetarëve në kuadër të këtyre investimeve.

Në kuadër të këtyre debateve FOL do të bëjë dhe prezantimin e Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent (ëëë.prokurimihapur.org), portal ky i cili u mundëson qytetarëve të përcjellin realizimin e kontratave nëse ato përfundojnë brenda afatit të paraparë kohorë.

FOL gjatë javëve në vijim do të vazhdoj dedatin me qytetarwt dhe Kryetarwt e Kamenicë, Klinë, Fushë Kosovë dhe Shtime.