FOL Hapur me Komunat e Ferizajt, Drenasit dhe Deçanit

Prishtinë, 18 qershor 2020 – Lëvizja FOL ka mbajtur diskutimin “FOL Hapur” me përfaqësuesit nga komunat e Ferizajt, Drenasit dhe Deçanit.

Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.