FOL Hapur me aktivistë dhe gazetarë në Komunën e Pejës dhe Ferizajt

Prishtinë, 12 korrik 2022 – Lëvizja FOL, me mbështetjen e “Safe Journalist” ka mbajtur të martën sesionet  informuese në lidhje me Paditë Slapp (Paditë Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike) me aktivistë dhe gazetarë të Konunës së Pejës dhe të Ferizajt.

Në këtë diskutim gazetarët dhe aktivistët kishin rastin të informohen në lidhje me kuptimin e Padive Slapp, nivelin e përhapjes së këtij fenomeni në vendin tonë, si dhe se sa janë të rrezikuar gazetarët dhe aktivistët kosovar nga ushtrimi i këtyre padive.

Ky takim kishte për qëllim që gazetarët të njihen me Paditë Slapp dhe mënyrën e luftimit të këtyre padive, si dhe rolin e rëndësishëm që luajnë gazetarët dhe akterët e tjerë të medias në një shoqëri demokratike.

Diskutime të tilla me gazetarë dhe aktivistë në vazhdim do të mbahen edhe nëpër komuna të tjera të Kosovës.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian përmes safejournalists.net.