FOL Hapur me Ambasadorin Francez Fitou dhe Kryeredaktorin e Koha Ditore Agron Bajrami

Ambasadori Fitou tha se “ndërhyrja e Policisë së Kosovës në pikën 1 dhe 31 për ne ishte befasuese, mirëpo e nevojshme, ai tha se tash duhet të merremi me situatën e re, e cila është krijuar, e cila në një far forme është provokuar nga Qeveria e Kosovës”. Ai më tutje shtoi se “Qeveria e Kosovës duhet që të zbatoj masat e reciprocitetit në veri, mirëpo ne që të gjithë duhet të punojmë që situate atje të mos përkeqësohet edhe më shumë”. “Ndarja e veriut të Kosovës as që diskutohet, mirëpo ajo çka ne këshillojmë është që ti kthehemi edhe një herë zbatimit të Pakos së Ahtisarit, e cila pako jep mundësi të mëdha për decentralizim, dhe sa për mua është ndër dokumentet më fleksibile që ka Kosova, e përmes së cilës mund të gjejmë një zgjidhje për veriun e Kosovës”, shtoi ai.

Ambasadori Fitou tha se “sa i përket pranisë dhe rolit të institucioneve ndërkombëtare në veri, unë mendoj që njëherë për njëherë është mirë që KFOR-i të krijojë një lloj sigurie për qytetarët që janë atje, e në anën tjetër EULEX-i të përgatitet pak më shumë për përfshirje të sundimit të ligjit në veri”. “Në Kosovë nuk do të përsëritet Bosnja e dytë, nuk do të ketë ndarje, por ajo që ne duhet ti japim rëndësi është zbatimi i Pakos së Ahtisarit, luftimi i kontrabandës dhe krimit të organizuar, vendosjen e sundimit të ligjit, si dhe të punojmë për integrimin e Kosovës në BE”, përfundoi fjalimin e tij ambasadori Fitou duke dhënë siguri dhe garancë për këtë.

Kryeredaktori i gazetës Koha Ditore, z. Agron Bajrami tha se “gjatë 12 viteve të fundit ka pasur situata edhe më të ndjeshme, në të cilat është dashur që të intervenoj Qeveria e Kosovës në veri, mirëpo kjo nuk e bënë këtë vendim jo të drejtë. Ai më tej shtoi se “vendimi nga ana e Qeverisë së Kosovës, më shumë ka qenë vendim administrativo-politik, i cili realisht ishte i drejtë mirëpo jo i plotë”. Me ndërhyrjen e Qeverisë së Kosovës me datë 25 korrik, përveç që është dashur të merren nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31, është dashtë që në kuadër të këtij aksioni të izolohen strukturat paralele në veri, ndalja e krimit të organizuar atje, arrestimi i personave të përfshirë në kontrabandë dhe krim të organizuar. Ai tha se “Pakoja e Ahtisarit nuk ka asgjë tjetër pos që flet për decentralizim, mirëpo ajo që ne duhet të insistojmë në bisedimet me Serbin është që kjo të na njoh si shtet sovran, që do të ishte një zgjidhje e mirë jo vetëm për Kosovën, por edhe për tërë rajonin”.
Debati ka vazhduar me diskutim ndërmjet panelistëve dhe pjesëmarrësve të pranishëm në debat.