FOL Hapur Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve dhe zbatimi i tij në sektorin privat

Prishtinë, 4 nëntor 2020 – Lëvizja FOL dhe Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës kanë mbajtur  diskutimin online FOL Hapur në lidhje me Ligjin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve dhe zbatimi i tij në sektorin privat.

Qëllimi i FOL Hapur ishte informimi i bizneseve për Ligjin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, si dhe lobimi për emërimin e zyrtarit përgjegjes për trajtimin e rasteve të sinjalizimit për ato biznese që kanë mbi 50 të punësuar.

Ky aktivitet është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).