FOL Hapur: Dita Ndërkombëtare e Sinjalizuesve

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtarë të Sinjalizuesve, Lëvizja FOL organizoi diskutimin FOL Hapur mbi rëndësinë, efektivitetin dhe sfidat në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve.

Pjesë e këtij diskutimi ishte Drejtori i Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, z. Yll Buleshkaj, si dhe Drejtori i Departamentit për Planifikim Strategjik dhe Çështje Ligjore në Inspektoratin e Punës, z. Vesel Zhinipotoku.

Në këtë diskutim u trajtuan tema të ndryshme në lidhje me çështjen e mekanizmit të sinjalizimit, duke filluar nga rëndësia, efektiviteti, sfidat në zbatimin e tij, nevojën për vlerësimin ex-post të Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, si dhe nevojë për plotësim/ndryshimin e tij.

Ky aktivitet mbështetet nga Aktiviteti i USAID-it për Integritet të Komunave të Kosovës.

Raport Analitik: Dilemat praktiko-juridike të (pa)zbatueshmërisë së sinjalizimit në sektorin privat

Raport: Gjetjet e anketës mbi të kuptuarit dhe perceptimin e sinjalizimit nga punonjësit e sektorit privat

Broshura informuese: Sinjalizo, Reago, Ndrysho!