FOL “08 kërkon amandamentimin e Ligjit për Zgjedhje”

Prishtinë, 3 Qershor 2009 – Aksioni Qytetar FOL “08 i ka dërguar letër të gjithë shefave të grupeve parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, me anë të së cilës ka kërkuar nismë legjislative për amandamentimin e Ligjit për Zgjedhjet, në mënyrë që të vendoset kushti për pjesëmarrje 40% në zgjedhje të nivelit lokal dhe 50% pjesëmarrje për zgjedhjet kombëtare në mënyrë që zgjedhjet të jenë legjitime.