Është mbajtur trjanimi “Ngritja e kapaciteteve të juristëve të rinj për shkrimin dhe praktikën ligjore”

Prishtinë, 24/25 shtator 2022 – Me datat 24 dhe 25 shtator, Lëvizja FOL ka organizuar trajnimin dy-ditor “Ngritja e kapaciteteve të juristëve të rinj për shkrimin dhe praktikën ligjore”.

Pjesëmarrësit patën mundësinë të ndjekin trajnimin nga eksperti ligjor Alban Krasniqi sa i përket trajtimit të perspektivës praktike mbi aspektet kryesore të procedurës civile dhe procedurës penale, forcimit të aftësive analitike dhe argumentuese të juristëve të rinj përmes trajtimit të rasteve hipotetike, njoftimin me shkrimin ligjor sipas metodës “IRAC”, si dhe ngritjen e aftësive të të folurit publik dhe lidershipit etik në drejtësi.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Përfshirja Gjinore në Sistemin e Drejtësisë”, mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë Ndërkombëtare për Çështje të Narkotikëve dhe Sundim të Ligjit (INL).