FOL dhe DC vazhdojnë monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për të gjitha gjykatat e Kosovës

Prishtinë, 26 nëntor 2021 – Lëvizja FOL në bashkëpunim me Debate Center, janë duke vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për të gjitha gjykatat e Kosovës.

Gjatë muajit tetor 2021, Gjykata Themelore e Prishtinës si dhe e Mitrovicës janë gjykatat me më së shumti aktgjykime të publikuara. Në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë të publikuara 2544 aktgjykime. Lëvizja FOL ka regjistruar në databazën e saj 2417 aktgjykime. Lëvizja FOL nuk i ka evidentuar aktgjykimet për Kundërvatje, e të cilat janë publikuar nga Gjykata Themelore në Ferizajit si dhe nuk i ka regjistruar aktvendimet, të cilat kanë të bëjnë me konteste martesore, e të cilat janë publikuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

Ky projekt mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL).