Dy padi ndaj Institucioneve Publike

Prishtinë, 28 shtator 2010 ” Sot, në Ditën Ndërkombëtare të së Drejtës për Ditur Lëvizja FOL deponoj në Gjykatën Komunale të Prishtinës padi ndaj Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Transportit dhe Postë-telekomunikacionit për refuzim të qasjes në dokumentet zyrtare.
Lëvizja FOL me 26 Mars 2010 ka bërë kërkesë në Komunën e Prishtinës për të pasur qasje për të dhënat e pasurisë së paluajtshme të këtyre zyrtarëve të lartë: Presidentit të Republikës së Kosovës z. Fatmir Sejdiu, Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës z. Jakup Krasniqi, Kryeministrit të Kosovës z. Hashim Thaçi, Gani Thaçi (vëllai i Kryeministrit Thaçi), z.Bardhyl Sejdiu (djali i Presidentit Sejdiu) z. Fatmir Limaj, Ministër i Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit i z. Demir Limaj (vëllai i z. Fatmir Limaj). Kërkesa e njëjtë i është ripërsëritur edhe me 12 Maj 2010, mirëpo Komuna e Prishtinës nuk është përgjigjur asnjëherë. Padia ndaj Ministrisë së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit ka të bëjë me refuzimin e qasjes në kontratën për ndërtimin e autostradës Morinë- Merdare.
Gjithashtu, sot Lëvizja FOL realizoi një takim me Kryeprokurorin e Shtetit ku i dha një çmim për arritjet në përmirësimin e marrëdhënieve me publikun dhe rritjen e transparencës së këtij institucioni.
Gjatë takimit Ramadan Ilazi drejtor ekzekutiv i Lëvizjes FOL shprehi mirënjohjen për punën dhe vullnetin e Kryeprokurorit z. Ismet Kabashi për të përmirësuar efikasitetin e punës së organit të akuzës dhe rritjen e transparencës së këtij institucioni. “Besueshmëria e qytetarëve është qenësore për suksesin në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kjo mund të arrihet përmes transparencës. Shpresojmë se do të dëgjojmë lajme të mira sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, tha Ilazi.
Ndërkaq, Kryeprokurori i shtetit, z. Ismet Kabashi, deklaroj: “Ne do të punojmë për të përmirësuar sa më shumë transparencën e punës sonë, brenda kufizimeve të cilat i kemi, dhe falënderoj Lëvizjen FOL për mbështetje në këtë aspekt”.