Drejtoresha e Lëvizjes FOL, Mexhide Demolli – Nimani u takua sot me drejtorin e Akademisë së Drejtësisë z. Enver Fejzullahu

Prishtinë, 8 nëntor 2022 – Drejtoresha e Lëvizjes FOL, Mexhide Demolli – Nimani u takua sot me drejtorin e Akademisë së Drejtësisë z. Enver Fejzullahu.
Qëllimi i këtij takimi ishte rritja e bashkëpunimit mes Lëvizjes FOL dhe Akademisë së Drejtësisë sa i përket zhvillimit dhe përditësimit të programit të trajnimit si dhe mbështetjen për Akademinë e Drejtësisë me ekspertizë ndërkombëtare për trajnimin e trajnerëve të Akademisë, e gjitha kjo që të kontribuoj në rritjen e kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në luftën kundër korrupsionit.
Drejtori i Akademisë së Drejtësisë, z. Fejzullahu u shpreh i gatshëm për bashkëpunim me Lëvizjen FOL dhe ofroi mbështetjen e tij në realizimin e aktiviteteve të parapara nga FOL.