Shoqëria civile kërkon tërheqjen e Projektligjit për Financimin e Subjekteve Politike

Prishtinë, 17 maj 2019 – Shoqëria civile, ka nisur fushatën për kundërshtimin e miratimit të Projektligjit për Financimin e Subjekteve Politike, nën moton “Paratë tona, standardet tona”.
Kjo fushatë po mbështetet nga 100 organizata të shoqërisë civile, përfaqësues të të cilave sot, përmes një konference për media, kanë bërë të ditur se do të nisin takime me përfaqësues institucional si dhe aktivitete tjera për të kundërshtuar këtë projektligj.

Në konferencë u bë e ditur se ditur se shumica e amendamenteve të propozuara nga grupi punues në kuadër të Komisionit për Buxhet dhe Financa, për Projektligjin 06L-137 për Financimin e Subjekteve Politike cenojnë standardet ndërkombëtare për financimin e partive politike, e në veçanti rekomandimet e Komisionit të Venedikut që i janë dhënë Qeverisë së Kosovës përkitazi me këtë projektligj më 3 maj 2018.

Amendamentet e miratuara në lexim të dytë nga Komisioni për buxhet e financa e dëmtojnë projektligjin sepse:

• Cenojnë pavarësinë e Zyrës për Regjistrimin e Subjekteve Politike duke ia hequr kësaj zyre mandatin për mbikëqyrjen e financave të partive politike, përfshirë shqiptimin e gjobave. Bartja e këtyre funksioneve në një trup politik si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) bie ndesh edhe me rekomandimet e Komisionit të Venedikut për forcimin e rolit të Zyrës.

• Nuk adresojnë prioritetet e Agjendës për Reforma Evropiane (ERA) për të siguruar transparencë, llogaridhënie, zbatim dhe sanksione efikase në financimin e partive politike. Programi Kombëtar për zbatimin e MSA-së 2019 – 2023 e thotë qartë se KQZ nuk duhet të jetë autoritet i kontrollit të financave të partive politike.

• Dëmtojnë frymën kushtetuese të ligjit, për shkak të dispozitave kontradiktore që rregullojnë marrëdhënien midis subjektit politik dhe deputetit për çështjen e Fondit.

• Cenojnë transparencën e subjekteve politike ndaj publikut pasi që mundësojnë mospublikimin e emrave të pronarëve të personave juridik (kompanive) që japin kontribut për subjektet politike. Për më tepër, tavanet e kontributeve “në para të gatshme” për subjektet politike janë dhjetëfishuar (nga 50 në 500 euro), ndërsa kontributet e personave fizikë dhe juridikë në kohë fushate janë dyfishuar.

• Zvogëlojnë llogaridhënien e subjekteve politike ndaj publikut pasi që lejonë zgjatje të afateve për publikim të raporteve financiare të fushatës. Po ashtu gjobat për shkejet e dispozitave ligjore nga subjektet politike janë zvogëluar deri në 75%.

Organizatat mbështetëse:

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)
Demokraci për Zhvillim (D4D)
Lëvizja FOL
Çohu
Demokraci Plus (D+)
Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)
Westminster Foundation for Democracy (WFD)
Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS)
OJQ Proactive;
OJQ Iniciativa e pavarur e te verberve te Kosoves;
OJQ Kosovo Institute for Security and Justice;
Kosovo Civil Society Foundation;
Ballkans Sunflowers Kosova;
Qendra Kosovare per Studime Gjinore;
Fondacioni Lumbardhi;
OJQ Civil Development Organisation – CDO;
Keshilli per paqe the tolerance – CPT;
OJQ Hardhfest;
Qendra per Studime te Avancuara FIT;
People in need, dega Kosove;
Organizata Qendra per mireqenien e gruas;
OJQ Qendra educative dhe keshillimore ABSM;
Grupi per Ballkan BPRG;
Shoqata e dhuruesve te gjakut;
Women Alliance for Integration;
CHwB Kosova;
NGO Akcija za Odgovorno Drustvo;
NGO Ecopana;
Advocacy for Society Development;
Young farmers of Kosovo agriculture;
Instituti GAP;
Programi per te drejtat civile ne Kosove crp/k;
KIPRED;
Asociacioni shendetesor professional;
Ec ma ndryshe;
Organizata NPU nisma per paqe dhe unitet;
OJQ gruaja hyjnore;
Turisticka organizacija Gracanice
Asist Kosovo Center & Women Democracy Network Kosovo chapter;
Rrjeti i radiove për të drejtat e njeriut;
Organizata Aureola
OJQ Toka
OJQ Qendra per zhvillimin e artit
OJQ Bran
Business support center Kosovo;
OJQ PLEJADA;
OJQ Hareja;
OJQ Nderto te ardhmen;
OJQ Kadc;
OJQ Zana;
OJQ Action for Social and Economic Development ASED;
Unioni i punëtorve social të Kosovës UPSK;
OJQ NOPM;
Shoqata Alma;
OJQ Gjeomjedisi;
OJQ CECD-Friends;
Swok-Kosovo;
OJQ Rrjeti informativ alternativ;
OJQ Dardania press;
OJQ Drit;
OJQ Arena;
Instituti Demokratik për Avancim dhe Integrim;
Qendra per Politika dhe avokim QPA
OJQ CRMC;
OJQ THY;
OJQ IPSIA;
SHL-Kosova;
Rrjeti I grave te Kosoves;
OJQ PRAK;
Kosovo Center of Diplomacy;
Shoqata e grave penzioniste Vita Jeta;
NGO Sofra;
OJQ Roma veristas Kosovo;
OJQ CDF;
Fondacioni jeshil;
Shoqata agriculture recovery;
Integra;
OJQ Piramida;
OJQ Vizioni 02;
OJQ Center for education and training Prizren;
OJQ Roma in action;
OJQ Qendra e gruas ATO;
NGO Germin;
IKS;
Let’s do it Kosova;
Fondi per edukim kulturor dhe trashegimi;
KAND-Qendra per zhvillim social dhe kulturor
Community building Mitrovica;
Syri i Vizionit;
Advancing Together;
Shoqata e intelektualeve te pavarur te Deqanit;
Keshilli I mediave te shkruara te Kosoves;
IZhPS Instituti per zhvillimin e politikave sociale;
OJQ me dore ne zemer;
OJQ CIPOF;
Instituti I Kosoves per Drejtesi IKD;
OJQ She-era;
Kosova per sanxhakun;
OJQ Bliri;
Organizata KGBTD;
HANDIKOS Gjakove;
Kosovar youth council;
OJQ Demokracia Fillon Ketu;
OJQ Qendra e Rinise ne Drenas;
OJQ Global Shapers Community Prishtina;
YIHR;