Diskutim për raportin e Lëvizjes FOL – Sinjalizuesit

Durrës, 15 Tetor 2016 – Lëvizja FOL po mban një takim dy-ditor ku po diskutohet mbi kornizën institucionale kundër korrupsion, me fokus të theksuar Ligjin për Mbrojtjen e Informatorëve (Sinjalizuesit). FOL po prezanton hulumtimin që ka bërë në lidhje më këto politika kundër korrupsion, të cilin hulumtim e ka mbështetur Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur- Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)

 

img_0476 img_0494 img_0502 img_0508 img_0516 img_0519