Diskutim mbi raportin e Lëvizjes FOL – Ligji për Deklarimin e Pasurisë

Durrës, 17 Shtator 2016 – Lëvizja FOL po mban takim dy-ditor ku po diskutohet mbi kornizën institucionale kundër korrupsion, me fokus të theksuar Deklarimi i Pasurisë dhe dokumenti për ligjin Anti-Mafia. FOL po prezanton hulumtimin që ka bërë në lidhje më këto politika kundër korrupsion, të cilin hulumtim e ka mbështetur Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur- Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)

.img_0262 img_0271 img_0180