Diskutim mbi Faktorin ndërkombëtar në luftimin e korrupsionit në Kosovë

Prishtinë, 25 shtator 2020 –  Lëvizja FOL ka mbajtur diskutimin online ku është diskutuar rreth faktorit ndërkombëtar në luftimin e korrupsionit në Kosovë me folësen Prof.Jehona Lushaku PhD.

Ky aktivitet realizohet nga Lëvizja FOL dhe Democracy Plus me mbështetje nga Ambasada Holandeze në Kosovë.