DISKUTIMI MBI PADITË STRATEGJIKE KUNDËR PJESËMARRJES PUBLIKE (PADITË SLAPP)

Prishtinë, 31 tetor 2022 – Lëvizja FOL ka mbajtur diskutimin “FOL Hapur” në lidhje me paditë SLAPP me gazetarë, studentë dhe aktivistë. Pjesëmarrësit u informuan dhe diskutuan në lidhje me nivelin e përhapjes së padive SLAPP në Kosovë, sa e rrezikojnë këto padi lirinë e shprehjes së gazetarëve dhe aktivistëve dhe se cilët janë mekanizmat ligjor për mbrojtjen nga këto padi. Ky aktivitet mbështetet nga Bashkimi Evropian, në kuadër të Programit Mbështetës “safejournalists.net”.