Deputetët ta votojnë Ligjin për OJQ, sipas kërkesave të shoqërisë civile

KOMUNIKATË PËR SHTYP

DEPUTETËT TA VOTOJNË LIGJIN PËR OJQ SIPAS KËRKESAVE TË SHOQËRISË CIVILE

Ligji për OJQ i miratuar nga Kuvendi më 7 nëntor 2018 shkel parimin bazë jo-për-përfitim dhe rrezikon të ardhmen e sektorit. Pas kthimit nga Presidenti dhe më tepër se pesë muajsh pritje dhe shtyrje, Ligji për OJQ do të jetë në rend të ditës të Kuvendit të Kosovës të Enjten, më 11 prill. Deputetët e Kuvendit nga të gjitha partitë politike pritet që ta votojnë këtë ligj sipas kërkesave të shoqërisë civile.

Rreth 300 organizata të shoqërisë civile janë bashkuar për të parandaluar rrezikun që i kanoset sektorit të shoqërisë civile dhe demokracisë kosovare nga ky ligj. Të gjitha grupet parlamentare, por edhe deputetët individualisht, tashmë janë të njoftuar në detaje lidhur me problemet e këtij ligji të paprecedentë në Evropë dhe më gjerë, dhe me pasojat që mund të shkaktohen nëse nuk kthehen dispozitat e drejta.

Javën e kaluar, Ambasadori i SHBA-së në Kosovë. z. Philip Kosnett, u bëri thirrje të gjitha partive politike që të votojnë Ligjin për OJQ sipas amandamenteve të propozuara nga Presidenti, duke theksuar që kjo çështje nuk ka të bëjë aspak me politikë, por me sigurimin e transparencës dhe parandalimin e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve. Thirrje të ngjashme në vazhdimësi kanë bërë edhe ambasadorët e vendeve të tjera të Quintit dhe BE-së, si dhe organizatat tjera ndërkombëtare.

Në rast që nuk votohen kërkesat e shoqërisë civile, ky ligj do të mundësojë që qindra miliona euro të pasurisë së përbashkët të OJQ-ve t’u falen bizneseve private. Gjithashtu, ligji do të mundësojë mbylljen arbitrare të OJQ-ve nga shteti, në kundërshtim me lirinë e asocimit të sanksionuar në Kushtetutë.

Organizatat e shoqërisë civile presin nga partitë politike që t’u përmbahen përkushtimeve të tyre publike dhe të parandalojnë këto pasoja, duke marrë pjesë në votimin e të Enjtes dhe duke votuar PËR kërkesat e shoqërisë civile.

 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe 284 organizata jo-qeveritare pjesë të nismës për Ligjin për OJQ

Organizatat përkrahëse (sipas renditjes alfabetike):

 1. 4x4x4 Urat Ballkanike (4x4x4 UB Ferizaj)
 2. 7 Arte (7 Arte)
 3. Academy for Training and Technical Assistance (ATTA)
 4. Action for Social and Economic Development (ASED)
 5. Advancing Together (AT)
 6. Advocacy for Society Development- (AFSD)
 7. Agjencioni për Shërbime Sociale Edukative “Shpresa e Jetës” (ASHSE-SHJ)
 8. Agricultural Recovery (REB)
 9. Akademia Priofesionale INFINIT – Ap. Infinit
 10. Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (ANF)
 11. American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham)
 12. Arena Mediale
 13. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK)
 14. Asociacioni i Kriminologeve Kriminalistëve dhe Viktimologëve të Kosovës
 15. Asociacioni i Ndërmarrësve të Rinjë të Kosovës
 16. Asociacioni i të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut/ Youth Asociation for Human Rights (ARDNJ-ë/ YAHR)
 17. Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë (ANAK)
 18. Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim (AKEA)
 19. Asociacioni Shëndetësor Profesional (PHA/ASHP)
 20. Assist Kosovo Center (ASSIST)
 21. Association for Encouraging Economic Development, Preservation and Affirmation of Building and Construction Tradition (Sofra)
 22. Association for Protection of Rights of Woman and Child – Liria-Gjilan (Liria-Gjilan)
 23. Association of Retired Women Vita-Jeta (Vita-Jeta)
 24. Autostrada Biennale (A.BNL)
 25. AYA “Pjetër Bogdani” (NGO AYA)
 26. Balkan Sunflowers Kosova (BSFK)
 27. Balkans Policy Research Group (BPRG)
 28. Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur (BRAN)
 29. Bio Natyra (SHBN)
 30. Business Support Centre Kosovo (BSCK)
 31. Business Women Mitrovica (BWM)
 32. Centar za integraciju etničkih zajednica-ICEC
 33. Center for Consulting Training and Project Menagment (CTMP)
 34. Center for Education and Development of Environment (CEDE)
 35. Center for Education and Training Prizren (CETPrizren)
 36. Center for the Rights of Minority Communities (CRMC)
 37. Centre for Education and Community Development-Friends (CECD-FRIENDS)
 38. Childproof (CIPOF)
 39. Civil Development Organization (CDO)
 40. Civil Rights Defenders
 41. Community Building Mitrovica (CBM)
 42. Community Development Fund (CDF)
 43. Council for Peace and Tolerance (CPT)
 44. CREATE Foundation (CREATE)
 45. DardanaPress
 46. Decja Fudbalska Organizacija
 47. Dedicated to Education (E’Du)
 48. Demokraci për Zhvillim (D4D)
 49. Demokraci Plus ( D+)
 50. Demokracia Fillon Këtu (DFK)
 51. Development Research Innovation Training (DRIT)
 52. Dhoma Ekonomike e Grave te Kosoves-G7
 53. Down Syndrome Kosova (DSK)
 54. EdGuard Institute
 55. EKOS-SANI
 56. EKOVIZIONI (EV)
 57. Elita-H
 58. Emancipimi Civil Ma Ndryshe (EC Ma Ndryshe)
 59. Era Fruit (Era-F)
 60. Euro-Atlantic Association of Kosovo (EAAK/EUROAK)
 61. Federata Sindikale e Bujqve të Kosovës (FSBK)
 62. Filizler Turkish Cultural and Artistic Society (Filizler)
 63. Fondacioni Fëmijet të Parët (CFF)
 64. Fondacioni Jeshil
 65. Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
 66. Fondacioni Kosovar për Ndërmarrjet Sociale (FKNS)
 67. Fondacioni Lumbardhi (Lumbardhi)
 68. Fondacioni për Edukim dhe Zhvillim (FEZh)
 69. Fondacioni për Trashëgimi Kulturore Legatum
 70. Fondacioni Shtatëmbëdhjetë (17)
 71. Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB)
 72. Fondi për Edukim Kulturor dhe Trashëgimi (FEKT)
 73. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar
 74. Forumi për Zhvillim dhe Demokraci (FODEM)
 75. GAIA
 76. George Williams Youth Association në Kosovë (GWY – YMCA)
 77. GERMIN
 78. Global Shapers Community Prishtina (GSHCP)
 79. Gracanica Social Enterprise – GSE
 80. Green Experts of Kosovo (GE of Kosovo)
 81. Gruja Ashkane për Gratë Ashkalike (GAGA)
 82. Grupi per Studime Juridike dhe Politike (GLPS)
 83. GUIDEKS
 84. HANDIKOS Kaçanik
 85. HANDIKOS Prishtinë
 86. Hëna e Kuqe e Kosovës / Kosova Kizilayi (HKK/KK)
 87. Humanitarian Law Centre Kosovo
 88. Iniciativa 6 (I6)
 89. Iniciativa e Pavarur e të Verbërve të Kosovës (IPVK)
 90. Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)
 91. Iniciativa për Progres (INPO)
 92. Iniciativa per zhvillim lokal (IZHL)
 93. Iniciativa për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës (IADK)
 94. Institute for Development Studies (IDS) Prishtinë
 95. Institute for Development of Civil Society “Innovate” (IDCSI)
 96. Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)
 97. Instituti Ekologjik – Prishtinë (INECO)
 98. Instituti i Drejtësisë, Zhvillimit Ekonomik dhe Social (Instituti LEDS)
 99. Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD)
 100. Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED)
 101. Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI)
 102. Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP)
 103. Instituti për Studime të Avancuara (GAP)
 104. Instituti për Zhvillim dhe Inovacion (In-Pro In)
 105. Instituti per Zhvillim dhe Integrim (IZHI)
 106. Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale (IZHPS)
 107. Internews Kosova
 108. IPKO Foundation (IF)
 109. KAND – Qendra për Zhvillim Social dhe Kulturor / Center for Social and Cultural Development
 110. Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK)
 111. Këshilli i Prindërve dhe Arsimtareve të Ferizajit (KPAF)
 112. Keshilli i Veprimit Rinor Lokal Vushtrri (KVRL-V)
 113. Këshilli për Barazi dhe Edukim në Shoqëri (KBESH)
 114. Këshilli Rinor Kosovar (KYC)
 115. Komuniteti Termokiss
 116. Kosova – Women 4 Women (K- W4W)
 117. Kosova Gilan Bursasporlu Taraftarlar Dernegi (KGBTD)
 118. Kosova për Sanxhakun (Kosova për Sanxhakun)
 119. Kosova Young Lawyers (KYL)
 120. KosovaLive
 121. Kosova’s Organization of Medical Students (KOMS)
 122. Kosovo Advocacy and Development Centre (KADC)
 123. Kosovo Architecture Foundation (KAF)
 124. Kosovo Center of Diplomacy (KCD)
 125. Kosovo Institute for Security and Justice (KISJ)
 126. KUD-BEHAR
 127. Leadership and Development (LAD)
 128. Leadership and Growth Council (LGC)
 129. Lets do it Kosova
 130. Lets Do It Peja (LDIP)
 131. Lëvizja FOL (FOL)
 132. Lëvizja Koha (LK)
 133. Lëvizja për Zhvillim Sociale (LZHS)
 134. Local Democracy Agency of Kosovo (LDAK)
 135. Malësorja e Kosovës (MK)
 136. Me Dorë në Zemër (MDNZ)
 137. Mitrovica Guide
 138. Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR)
 139. Moravski Biser
 140. Multiethnic Culture of Kosovo (MCK)
 141. Network of Peace Movement (NOPM)
 142. Nevladina Organizacija Akcija Za Odgovorno Drustvo (AZOD)
 143. Ngjyrat
 144. NGO Aktiv (AKTIV)
 145. NGO Education Code (CE)
 146. Nilasit e Ballkanit (NS)
 147. Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR)
 148. Nisma për Paqe dhe Unitet (NPU)
 149. NVO “BOLJA PERSPEKTIVA” Pejë
 150. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë
 151. OJQ ” Roma in Action” (RIA)
 152. OJQ “Drugëza”
 153. OJQ “Gjeomjedisi & Geo-environment”
 154. OJQ “Mundësia” (MDA)
 155. OJQ “Top Radio“
 156. OJQ Abstract – Pejë
 157. OJQ ACCESS
 158. OJQ Charity Mitrovica (ChM)
 159. OJQ Dita (LD)
 160. OJQ Ecopana
 161. OJQ FEMINAE (AGF)
 162. OJQ Gruaja Hyjnore
 163. OJQ Integra
 164. OJQ Labyrinth
 165. OJQ Lens
 166. OJQ Mentor Tolaj – Deçan (NDERI)
 167. OJQ Paqja (GRP)
 168. OJQ PIRAMIDA 2011 (OJQ PIRAMIDA 2011)
 169. OJQ Rikotta
 170. OJQ Rritu
 171. OJQ Veprimet Tona (VT)
 172. OJQ VISION 02 (V-02)
 173. OJQ”Durmish Aslano” (DA)
 174. Organizata jo qeveritare “Ndërto të Ardhmen” (OJQ NA)
 175. Organizata Jo Qeveritare ABS-K në Gjakovë (OJQABS-K-Gjakovë)
 176. Organizata Joqeveritare Koha (QJQKK)
 177. Organizata Joqeveritare Thy (OJQ THY)
 178. Organizata Joqeveritare Vizioni i të Rinjëve Kosovarë (OJQ-VRK)
 179. Organizata Kosovare për Mbrojtjen e Konsumatorëve – Konsumatori (Organizata Konsumatori)
 180. Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim (TOKA)
 181. Organizata për Demokraci, Anti-Korrupsion dhe Dinjitet (ÇOHU!)
 182. Organizata për mbrojtjen e mjedisit GJETHI (OMMGJ)
 183. Organizata per Menaximin e Destinacionit / Kosova Perendimore (OMD-Kosova Perëndimore)
 184. Organizata për Mirëqenie Sociale – Kosova (AWO Kosova)
 185. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim (ORCA)
 186. Partners Center for Conflict Management (Partners Kosova)
 187. People In Need Kosovo (PIN Kosovo)
 188. ProActive
 189. Professional Experience Institute (IEP)
 190. Programi për të drejtat civile Kosovë (CRP/K)
 191. Progress Integration and Multiethnic Equity (PRIME)
 192. Promotion of Heritage Management-West (PHM-West)
 193. Prosperiteti
 194. Public Organization for Local Initiatives and Supports (POLIS)
 195. Qendra e Gruas “ATO” (Q.G”ATO”)
 196. Qendra e trajnimeve dhe burimeve për avokim (ATRC)
 197. Qendra Kosovare për Hulumtime Urbane (PRO-PLANNING)
 198. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT)
 199. Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj)
 200. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)
 201. Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)
 202. Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
 203. Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit LGBT në Kosovë (CEL)
 204. Qendra për Këshillim dhe Përkrahje të Femrës (Dora-Dorës)
 205. Qendra për Kurajo Politike (CPC)
 206. Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore (MVPT)
 207. Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG)
 208. Qendra per Politika dhe Avokim (QPA)
 209. Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave (QPDG)
 210. Qendra për Studim dhe Hulumtim në Mitrovicë (Q.S.H.M.)
 211. Qendra për studime të avancuara (FIT)
 212. Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore (QTSGJ)
 213. Qendra për zhvillimin e artit (Q’art)
 214. Qendra për Zhvillimin e Komunitetit dhe Biznesit (CBDC)
 215. Qendra Rajonale e Turizmit n’Dukagjin
 216. Qendra Rinore Obiliq (QR)
 217. Research Institute of Development and European Affairs (RIDEA)
 218. Rinia Kosovare Evropiane (RKE)
 219. Roma Versitas Kosovo (RV Kosovo)
 220. Romane Gjuvlja ko Angluno Vekor (RGAV)
 221. Romane Romnja
 222. Rrezet e Arta të Ashkalive (R.A.A)
 223. Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN)
 224. Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar (PEN)
 225. Rrjeti i Grave Qeliza të Gjakovës (Qeliza)
 226. Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK)
 227. Rrjeti i Organizatave për Zhvilim Rural të Kosovës (RROZHRK)
 228. Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës (RROGRAEK)
 229. Rrjeti i Radiove për të Drejtat e Njeriut (RDN)
 230. Rrjeti Informativ Alternativ (RrIA)
 231. SBUNKER
 232. Shkolla Politike e Prishtinës (PIPS)
 233. SHL Kosova (SHL-K)
 234. Shoqata Alpinistike Marimangat e Pejës (Marimangat)
 235. Shoqata e artisteve te vegjel dhe te rinj “Amadeus” (OJQ Amadeus)
 236. Shoqata e Biznismenëve të Kosovës (SHBK – KID)
 237. Shoqata e Dhuruesve të Gjakut (SHDHGJ)
 238. Shoqata e Gazetarëve të Llapit (SHGLL)
 239. Shoqata e Grave Fermere ” Krusha e Vogël ” (ShGF ” Krusha e Vogël “)
 240. Shoqata e Grave Lulishtja (SH.G Lulishtja)
 241. Shoqata e Grave MEDICA GJAKOVA (MGJ)
 242. Shoqata e grave në përkrahje të luftës kundër kancerit të gjirit -RENESANSA (RENESANSA)
 243. Shoqata e Gruas – Gruaja Bashkëkohore (SHG-GB)
 244. Shoqata e Gruas “Arlinda” Magure (SHGA)
 245. Shoqata e gruas “Bliri” Drenas (SH.G. Bliri Drenas)
 246. Shoqata e Gruas “Jeta” – Deçan (SH.G.J.D)
 247. Shoqata e Gruas Zana (SH.G.Z.)
 248. Shoqata e Intelektualëve të Pavarur Deçan (SHIP)
 249. Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK)
 250. Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Gjakovës “Handikos Gjakovë“
 251. Shoqata e pavarur e gruas Hareja (SHPG HAREJA)
 252. Shoqata e Përpunuesëve të pemëve dhe perimeve (PePeKo)
 253. Shoqata e Psikologëve Malishevë (MSHP)
 254. Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK)
 255. Shoqata e TIK të Kosovës (STIKK)
 256. Shoqata Iniciativa e Grave (ShIG)
 257. Shoqata Kulturo-Artistike AD LIBITUM (SH.K.A Ad Libitum)
 258. Shoqata Kulturore GILAN (GILAN)
 259. Shoqata për emancipimin e femrës ALMA (Sh.E.F.A.)
 260. Shoqata për Këshillime Financiare dhe Mbrojtje të Investimeve (Sh.K.F.M.I)
 261. Shoqata për Mbrojtjen e Zogjëve (FINCH)
 262. Shoqata së Speleologëve ARAGONIT (Sh.S. Aragonit)
 263. Shoqata Syri i Vizionit (Syri i Vizionit)
 264. Shoqëria Aktive OAKTIV (OAKTIV)
 265. Shoqëria Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut (SHNDNJ)
 266. Shtëpia e Sigurt (SHES)
 267. Social Workers Organization of Kosovo (SWOK-Kosovo)
 268. The Balkan Forum (THE BF)
 269. The GlobalSurgery Organization of Kosova (GSOK)
 270. Tourism and Marketing Institute (tmi)
 271. Trentino Con il Kossovo (TCK)
 272. Turistička organizacija Gračanice (TOG)
 273. Udruzenje za Kulturu (PLEJADA)
 274. Udruzenje za Kulturu PLEJADA Prizren (PLEJADA)
 275. Udruzenje Zena Povratnica “Nas Dom” (UŽP ND)
 276. Udruzenje Zena za Pruzanje pomoci “Ruka+Ruci” (RR)
 277. Unioni i Punetoreve Sociale te Kosoves (UPSK)
 278. VIZIONIDA
 279. We Have e Dream (WeHAD)
 280. Women’s Alliance for Integration (WAI)
 281. Women’s Association Aureola (AUREOLA)
 282. Women’s Business Association (SHE-ERA)
 283. Yellow (Yellow)
 284. Young Formers of Kosovo Agriculture (YFKA)