Publikime

Filtro:
Kategoria
Muaji
Viti
Publikimet e fundit
Publikimet

Raporti i shoqërisë për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2022

Download
Publikimet

Monitorimi i takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janar - mars 2023

Download
Publikimet

Performanca e Sistemit Prokurorial dhe Gjyqësor në Zgjidhjen e Lëndëve të Dhunës në Familje gjatë vitit 2022 (analizë statistikore)

Download
Publikimet

MONITORIMI I PUBLIKIMIT TË VENDIMEVE GJYQËSORE

Download
Publikimet

Plani Strategjik dhe Operacional i Qeverisë për periudhën janar-dhjetor 2022

Download
Publikimet

Monitorimi i takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Download
Publikimet

Luftimi i korrupsionit në Administratën Publike të Kosovës - masat disiplinore kundër nëpunësve civil për korrupsion dhe shkelje etike

Download
Publikimet

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI PADITË STRATEGJIKE KUNDËR PJESËMARRJES PUBLIKE (PADITË SLAPP)

Download