Publikime

Filtro:
Kategoria
Muaji
Viti
Publikimet e fundit
Publikimet

Kapacitetet e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit në përmbushjen e obligimeve ligjore

Download
Publikimet

Monitorimi i takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën prill – qershor 2023

Download
Sistemi i Drejtësisë

Realizimi i Planit të Punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për vitin 2022

Download
Qeverisja e mirë

IKD&FOL: Disa parregullsi dëmtuan integritetin e zgjedhjes së rektorit në Universitetin e Gjilanit

Download
Publikimet

Doracak për sinjalizimin në sektorin privat

Download
Qeverisja e mirë

Ndërtimi i një ekosistemi digjital të sigurt dhe të qëndrueshëm: Adresimi i sfidave kryesore të sigurisë kibernetike në Kosovë

Download
Publikimet

Ndërtimi i një ekosistemi digjital të sigurt dhe të qëndrueshëm

Download
Publikimet

Byroja për Konfiksimin e Pasurisë nën llupën e Komisionit të Venecias

Download