Babadimri

FOL”08 ka publikuar raportin “Babadimri” i cili nxjerr në pah mos zbatimin e Ligjit Kundër Korrupsionit, përkatësisht kreut 4 të këtij ligji për Regjistrimin e Dhuratave Zyrtare.