Paditë SLAPP në Kosovë

Lëvizja FOL përmes rrjetëzimit të saj do të ofroj mbështetje për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët mund të jenë të paditur me padi SLAPP.

FOL do të avokoj në sensibilizimin e këtyre rasteve dhe gjithashtu do të monitoroj seancat gjyqësore ndaj këtyre rasteve.