Aksioni Qytetar FOL “08 reagon ndaj deklaratës së Zyrës së Rregullatorit të Energjisë

Prishtinë, 15 Prill 2009 – Aksioni Qytetar FOL “08 ka reaguar ndaj deklaratës së Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, të datës 2 Prill, me ç”rast palëve të interesuara(përfshirë edhe FOL “08) iu ka dërguar përgjigje ndaj komenteve që janë bërë rreth ngritjes së tarifës së energjisë elektrike. Në këtë reagim, FOL”08 vlerëson se ZRrE duhet të dërgoj një porosi të qartë që pa shterjen e të gjitha opsioneve, ngarkimi financiar i qytetarëve është vendimi i fundit ekstrem. Kërkojmë nga ZRrE që përfundimisht të mos vendos për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike dhe kështu të përmbush një obligim ndaj qytetarëve.