A DËSHIRONI TË MËSONI MË SHUMË RRETH PRAKTIKËS GJYQËSORE DHE TË ZHVILLONI SHKATHTËSITË E ARGUMENTIMIT LIGJOR?

Prishtinë, 9 shtator 2022 – Lëvizja FOL në kuadër të Projektit “Gender inclusive justice sector- GIJS” të mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë Ndërkombëtare për Çështje të Narkotikëve dhe Sundim të Ligjit (INL), është duke organizuar një trajnim dy-ditor për forcimin e kapaciteteve të studentëve të drejtësisë dhe juristëve të rinjë.

Përmes këtij trajnimi synohet që studentëve të drejtësisë dhe juristëve të rinjë të ju ofrojë një mundësi alternative për ekspozim ndaj një moduli unik të marrjes së njohurive përmes kombinimit të metodave më të avancuara të facilitimit të trajnimeve ligjore.

Trajnimi do të mbahet përgjatë dy ditëve (24-25 shtator 2022) dhe programi i trajnimit synon të arrijë këto objektiva:

  • Trajtimi i perspektivës praktike mbi aspektet kryesore të procedurës civile dhe procedurës penale;
  • Forcimi i aftësive analitike dhe argumentuese të juristëve të rinjë përmes trajtimit të rasteve hipotetike;
  • Njoftimi i pjesmarrësve me shkrimin ligjor sipas metodës “IRAC”; 
  • Promovimi i aftësive të të folurit publik dhe lidershipit etik në drejtësi.

 Ju ftojmë të aplikoni për të qenë pjesë e këtij trajnimi duke plotësuar formën e mëposhtme: 

Kush mund të aplikoj? Studentët e Fakultetit Juridik të vitit të tretë dhe të katërt të nivelit Bachelor, apo studentët e nivelit Master.

Deri kur mund të aplikoni? Afati i fundit për aplikim është 18 shtator 2022.

Ky trajnim do të mbahet në zyret e Lëvizjes FOL në Prishtinë dhe trajnues do të jetë Alban Krasniqi, ekspert ligjor.

Në fund të trajnimit të gjithë pjesëmarrësit do të certifikohen.