7 Komunat të cilat nuk kanë publikuar raportet e tyre financiare Kosovës

Prishtinë, 1 maj 2020 – Një pjesë e Komunave të Republikës së Kosovës vazhdon të refuzojë në zbatimin e një pjese të dispozitave kushtetuese, të ligjeve në fuqi si dhe të akteve tjera nënligjore sa i përket transparencës dhe llogaridhënies komunale, veçanërisht në kuadër të investimeve kapitale dhe shpenzimeve financiare.

Në opinionin e botuar nga Lëvizja FOL, https://bit.ly/2YmL9FG do të gjeni më shumë detaje rreth kësaj teme, ndërkaq përmes infografikave ju mund të shihni se cilat janë komunat që nuk kanë publikuar asnjë raport financiar për vitet 2017, 2018.

Ky projekt financohet përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë (U.S. Embassy Pristina, Kosovo). Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.