2.5 për qind nuk e ndihmon KEK-un, por e ngarkon qytetarin”

Prishtinë, 4 Mars 2009 “ FOL”08 përmes një reagimi ka përshëndetur vendimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE) që nuk e ka mbështetur në hapin e parë kërkesën e KEK-ut, për ngritje 18.3 për qind të tarifës së energjisë elektrike, por ka sugjeruar që të jetë 2.5 për qind.
FOL”08 megjithëse e ka cilësuar si hap të mirë vendimin paraprak të ZRrE-së, thekson se ky institucion nuk iu është përgjigjur pozitivisht kërkesës së 10529 qytetarëve për mos ngritje të tarifës së energjisë elektrike.