Monitorimi i takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën prill – qershor 2023