Gjykata e Prishtinës me 640 aktgjykime të publikuara për muajin nëntor 2022

Prishtinë, 27 dhjetor 2022 – Lëvizja FOL gjatë muajit nentor 2022 ka monitoruar publikimin e aktgjykimeve të publikuara në ueb faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Fokus i monitorimit kanë qenë të gjitha gjykatat në Kosovë duke përfshirë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur, gjykatat kanë publikuar 3120 aktgjykime. Në databazën e Levizjes FOL janë regjistruar 27 aktgjykime më pak pasi që tek Gjykata Themelore e Prishtinës 1 prej tyre ka qenë procesverbal, ndërsa 26 kanë qenë “Urdhër për Përmbarim”, andaj edhe nuk janë regjistruar në databazën tonë.

Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Poashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.