Trajnimi: Shkrim kreativ dhe analiza të politikave publike

Prishtinë, 04 korrik 2021 – Lëvizja FOL, Debate Center dhe Internews Kosova në kuadër të projektit “Sektori i Drejtësisë në Kosovë – i përgjegjshëm, i besueshëm dhe transparent” kanë mbajtur trajnimin “Shkrim kreativ dhe analiza të politikave publike”. Gjatë mbajtjes së trajnimit pjesmarrësve iu mundësua të kuptojnë më lehtë proceset teknike dhe institucionale që lidhen me procesin e propozimit dhe implementimit të politikave publike.

Ardi Shatri, përveç punës praktike në grupe, ligjëroj rreth; (1) analizës së gjendjes së tanishme, (2) identifikimi i problemit, (3) analiza SËOT dhe CBA, (4) teknikat e analizimit të politikave ekonomike, (5) gjendjën kundër-faktike, dhe (6) vlerësimin.

Pjesëmarrësit tanimë do të angazhohen në krijimin e analizave të ndryshme të politikave publike, të cilat do t’i ndajmë me ju shumë shpejt.

 

Ky trajnim u realizua nga Lëvizja FOL, Debate Center dhe Internews Kosova në kuadër të projektit “Sektori i Drejtësisë në Kosovë – i përgjegjshëm, i besueshëm dhe transparent”