VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI PADITË STRATEGJIKE KUNDËR PJESËMARRJES PUBLIKE (PADITË SLAPP)