Publikimi i aktgjykimeve vazhdon edhe gjatë vitit 2021, të udhëhequr nga Gjykata Themelore e Prishtinës

Prishtinë, 11 shkurt 2021 – Lëvizja FOL ka vazhduar të monitorojë publikimin e aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për janar 2021, janë publikuar 1628 aktgjykime. FOL gjithashtu ka monitoruar gjyqtarët me më shumë vendime të publikuara për secilën gjykatë.

Gjatë muajit janar, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore e Prishtinës, e cila ka publikuar gjithsej 342 aktgjykime. Kjo gjykatë (së bashku me degët në Lipjan, Podujevë, Gllogovc, Graçanicë) ka publikuar 135 lëndë civile, 163 penale, 5 ekonomike dhe 39 administrative. Ndërkaq, sa i përket gjyqtarëve me më së shumti aktgjykime të publikuara në Gjykatën Themelore të Prishtinës janë: Avdirrahman Gashi (27 aktgjykime), Shefshet Baleci (26 aktgjykime), Selman Salihi (22 aktgjykime), Fisnik Nuli (20 aktgjykime), Hidajete Gashi (19). gjykimet).

Gjykata Themelore e Mitrovicës (së bashku me degët e saj në Skënderaj, Vushtrri, Zubin Potok, Leposaviq) ka publikuar gjithsej 165 aktgjykime: 57 lëndë civile dhe 108 lëndë penale. Gjyqtarët me më shumë aktgjykime të publikuara janë: Rrahman Beqiri (36 aktgjykime), Sladjana Gabic (22 aktgjykime), Agron Maxhuni (22 aktgjykime), Gëzim Ademi (21 aktgjykime), Naim Meholli (19 aktgjykime).

Gjykata Supreme (duke përfshirë Dhomën e Posaçme dhe Kolegjin e Apelit) ka nxjerrë gjithsej 131 aktgjykime. Nga këto, 94 janë civile, 14 penale, 1 ekonomike dhe 22 administrative.

Pesë gjyqtarët me më shumë aktgjykime të publikuara janë: Teuta Ibrahimi (35 aktgjykime), Sabri Halili (20 aktgjykime), Hasim Sogojeva (18 aktgjykime), Hajrie Shala (16 aktgjykime), Jelena Krivokapic (7 aktgjykime).

Gjykata e Apelit (së bashku me Divizionin e Apelit në Mitrovicë) ka nxjerrë gjithsej 91 aktgjykime: 82 civile, 9 penale dhe asnjë lëndë ekonomike apo administrative.

Gjyqtarët që kanë publikuar më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë janë: Makifete Saliuka (20 aktgjykime), Valon Totaj (16 aktgjykime), Kujtim Pasuli (12 aktgjykime), Gëzim Llulluni (11 aktgjykime), Nora Bllaca-Dula (9 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Ferizajt (së bashku me degën Kaçanik dhe ërtrpcë) ka publikuar gjithsej 148 aktgjykime: 39 lëndë civile dhe 109 lëndë penale.

Pesë gjyqtarët me më shumë aktgjykime të publikuara ishin: Adem Shabani (14 aktgjykime), Fitore Daci (14 aktgjykime), Shabi Idrizi (14 aktgjykime), Zajrete Muhaxhiri (13 aktgjykime), Imri Sejda (12 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjakovës (së bashku me degët Malishevë dhe Rahovec) ka publikuar gjithsej 205 aktgjykime: 61 lëndë civile dhe 144 lëndë penale.

Pesë gjyqtarët me më shumë aktgjykime të publikuara ishin: Mizahir Shabani (21 aktgjykime), Diana Sina (20 aktgjykime), Ilirjana Hoti (20 aktgjykime), Malsor Kryeziu (20 aktgjykime), Drilon Haraçia (19 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjilanit (së bashku me degët Viti, Kamenicë dhe Novobërdë) ka publikuar gjithsej 124 aktgjykime: 74 lëndë civile dhe 50 lëndë penale.

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime janë: Rilind Sermaxhaj (18 aktgjykime), Florije Qerimi (15 aktgjykime), Mirvete Alidemi (13 aktgjykime), Gazmend Ajvazi (11 aktgjykime), Sadri Krasniqi (10 aktgjykime). .

Gjykata Themelore e Prizrenit (së bashku me degën Dragash dhe Suharekë) ka publikuar gjithsej 120 aktgjykime: 11 lëndë civile dhe 109 lëndë penale.

Gjyqtarët me më shumë aktgjykime të publikuara janë: Qemail Suka (20 aktgjykime), Shpresa Emra (15 aktgjykime), Refik Piraj (11 aktgjykime), Sebahate Kurteshi (10 aktgjykime), Arjeta Gashi (10 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Pejës (së bashku me degën Klinë dhe Istog) ka publikuar gjithsej 302 aktgjykime: 80 lëndë civile dhe 222 lëndë penale.

Gjyqtarët me më shumë vendime të publikuara janë: Violeta Husaj Rugova (37 gjykime), Arben Mustafaj (24 gjykime), Sulltan Dobraj (22 gjykime), Murat Hulaj (22 gjykime), Sami Sharaxhiu (22 gjykime).