Shkrimi Kreativ dhe analiza e politikave publike

Lëvizja FOL, Qendra e Debatit, dhe Internews Kosova, në kuadër të “Sektori i Drejtësisë në Kosovë – përgjegjës, i besueshëm dhe transparent” kanë mbajtur trajnimin “Shkrimi kreativ dhe Analiza Politike Publike”. Gjatë trajnimit, pjesëmarrësve iu dha mundësia të kuptojnë më lehtë proceset teknike dhe institucionale që lidhen me procesin e propozimit dhe zbatimit të politikave publike. Ardi Shatri, përveç punës praktike në grup; ligjëratë rreth; (1) analiza në lidhje me situatën aktuale, (2) identifikimi i problemit, (3) analiza SWOT dhe CBA, (4) teknika të analizës së politikave ekonomike, (5) situata kundër-faktike dhe (6) vlerësim.

Pjesëmarrësit do të angazhohen në krijimin e analizave të ndryshme të politikave publike, të cilat do t’i ndajmë me ju shumë shpejt.

Ky trajnim u zhvillua nga Lëvizja FOL, Debate Center dhe Internews Kosovo në kuadër të “Sektorit të Drejtësisë në Kosovë – përgjegjës, i besueshëm dhe transparent”.