Trajnim me gazetarë për paditë SLAPP

Prishtinë, 3 qershor 2022 – Lëvizja FOL me mbështetjen e “Safe Journalist” ka mbajtur të premten trajnimin njëditor me gazetarë të mediave lokale dhe qendrore.

Në këtë trajnim, gazetarët u njohën nga afër me përvojat e kolegëve të tyre, Ardiana Thaçi dhe Lavdim Hamidi, të cilët po përballen me paditë SLAPP. Ndërkaq ekspertja për media, Flutura Kusari, i ka njoftuar gazetarët për kornizën ligjore të padive SLAPP, lirinë e shprehjes dhe të drejtat e gazetarëve.

Ky trajnim kishte për qëllim që gazetarët të njihen me paditë SLAPP dhe mënyrën e luftimit të këtyre padive, detyrimet e tyre sipas të drejtave ndërkombëtare të njeriut dhe të drejtës humanitare, rolin e rëndësishëm që luajnë gazetarët dhe aktorët e tjerë të medias në një shoqëri demokratike si dhe standardet ndërkombëtare të lirisë së shprehje.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian përmes safejournalists.net