Studentët e fakultetit Juridik, vitituan Prokuroritë Themelore në Pejë dhe Gjakovë

Pejë/Gjakovë – 7 gusht 2021 – FOL ka organizuar vizitat e studentëve të fakultetit Juridik, në Prokurorinë Themelore në Pejë dhe Gjakovë.
Studentët kishin mundësinë që përmes vizitave të njoftoheshin nga afër me punën e Kryeprokurorëve dhe prokurorëve të Pejës dhe Gjakovës.