Studentët e fakultetit Juridik kanë vizituar dy Prokuroritë Themelore në vend, atë të Gjilanit dhe Ferizajt

Ferizaj, 23 korrik 2021 – Lëvizja FOL, Debate Center dhe Internews Kosova në kuadër të projektit “Sektori i drejtësisë në Kosovë – i përgjegjshëm, i besueshëm dhe transparent” kanë vazhduar vizitat në Prokuroritë Themelore të Kosovës, në të cilat përveç vizitës së institucionit, do mbahet edhe takim me Kryeprokurorët e këtyre prokurorive.

Qëllimi i këtyre takimeve është njoftimi nga afër i studentëve me funksionin, efikasitetin dhe kompetencat e këtyre institucioneve.

Në kuadër të këtyre vizitave FOL ka mbajtur takime me dy Prokuroritë Themelore në vend, atë të Gjilanit 22 korrik 2021 dhe Ferizajit 23 korrik 2021.

Gjatë këtyre vizitave studentët  patën mundësinë të bashkëbisedojnë me kryeprokurorët z. Arben Kadriu nga Prokuroria Themelore Gjilan dhe z. Shukri Jashari nga Prokuroria Themelore Ferizaj.

FOL do të realizoj takime të tilla dhe në Prokuroritë e Prizrenit, Pejës, Gjakovës dhe Mitrovicës.

Për të marrë pjesë në vizitat e radhës ju lutem plotësoni linkun më poshtë; https://docs.google.com/…/14UAAE0GJfzcRHOZIBgLYbdl…/edit.