Skenimi i korrupsionit 2016

Prishtinë 8 nëntor 2016 – Lëvizja FOL publikoi hulumtimin “Skenimi i korrupsionit 2016”. Hulumtimi ka pasur si qëllim identifikimin e problemeve kryesore në vend sipas qytetarëve të Kosovës, perceptimin në lidhje me nivelin e korrupsionit në vend, me shërbimet publike si shëndetësia, arsimi, si dhe përvojat e tyre me Prokuroritë, Gjykatat dhe Policinë e Kosovës.

 
Skenimi i korrupsionit 2016